Persknipsels

Af en toe komt iets in de pers over Sacred Books | Secret Libraries. 

Graag willen wij dit met jullie delen in deze rubriek. 

WWW. VLAAMSBRABANT.BE — podcast

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN — 28 januari 2022

PASAR — oktober 2020

TERTIO —  19 augustus 2020

KW MAGAZINE KORTWEG — 13 maart 2020

LA LIBRE BELGIQUE — 22-28 februari 2020

DE KRANT VAN WEST-VLAANDEREN — 20 februari 2020

HET LAATSTE NIEUWS — 14 februari 2020

HET NIEUWSBLAD — 14 februari 2020

WEST-VLAANDEREN WERKT — 2020 nr 1

JULES LAGAE    - MEESTER TUSSEN DE GROTEN 

PERSBERICHT – ‘Sacred Books | Secret Libraries’  20/02/2019

Op 20 02 2019 is in het Engels Klooster in Brugge ‘Sacred Books | Secret Libraries’ gelanceerd in aanwezigheid van Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen, en Dirk De fauw, burgemeester van Brugge. 

‘Sacred Books | Secret Libraries’ is een hefboomproject van Toerisme Vlaanderen rond twee bewoonde kloosters in Brugge. De professionele en duurzame toeristische ontsluiting van het Engels Klooster en het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten met onthaal van bezoekers vertrekt van de bewoners en hun spiritualiteit, levenskeuze en levenswijze.

Stilte, authenticiteit en boeken zullen centraal staan in de beleving tijdens de geleide bezoeken die op 20 02 2020 van start gaan, drie per dag, vier dagen per week. Gidsen leiden de bezoeker naar unieke, verborgen en geheime plekken waar stilte en schoonheid overheersen. In het hart van de kloosters maakt hij kennis met de religieuze gemeenschappen die in het spoor van een lange traditie een leven van gebed en beschouwing leiden. De tijdsbeleving van de religieuzen leidt als vanzelf tot vertraging en verdieping. Boeken en kloosterbibliotheken zijn een rode draad in de parcours. Een ontmoeting met een religieuze rondt elk bezoek af.

‘Sacred Books | Secret Libraries’ is een pioniersproject dat een voortrekkersrol opneemt in het debat over de betekenis van religieus erfgoed en over de omgang met religieus erfgoed. ‘Sacred Books | Secret Libraries’ neemt de verantwoordelijkheid op om religieuze sites op een doordachte wijze te herwaarderen en te gebruiken, met respect voor hun eigenheid, hun functie, hun betekenis, hun waarde – steeds in nauwe samenspraak met de religieuzen en beheerders zelf, maar ook met beleidsmakers, met academici en experts, met ondernemers en organisaties en met geëngageerde en betrokken medestanders.

 

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn: “Brugge heeft al veel troeven, maar het internationale publiek is altijd op zoek naar nog meer beleving. Ik zet daarom in op ambitieuze hefboomprojecten die de toeristische ervaring naar een nog hoger niveau tillen. Via Toerisme Vlaanderen investeer ik 321.000 euro in de ontsluiting van twee prachtige kloosters. Zo kunnen bezoekers uit binnen- en buitenland kennismaken met de kunstschatten van het Engels Klooster en het Klooster van de Ongeschoeide Karmelieten.”


Dirk De fauw, burgemeester van Brugge: Zonder een toekomstgerichte visie is het gevaar reëel dat de religieuze gemeenschappen niet langer kunnen blijven voortbestaan en dat hun rijke erfgoed verdwijnt of versnipperd raakt. Daarom is het noodzakelijk om alle informatie en expertise rond het religieus erfgoed te coördineren en een visie en aanpak uit te werken. Een kenniscentrum kan dit onder supervisie van het stadsbestuur realiseren.”

©Maitrise

I

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box


De persconferentie voor de lancering vond plaats op 20 02 2019 in het Engels Klooster te Brugge

in aanwezigheid van Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen, 

en Dirk De fauw, burgemeester van Brugge. Ook schepen Franky Demon en schepen Nico Blontrock waren aanwezig.PERSBERICHT – ‘Sacred Books | Secret Libraries’  16/12/2019

In de karmelietenkerk te Brugge is het logo van ‘Sacred Books | Secret Libraries’ gepresenteerd door de ontwerper, kalligraaf en kunstenaar Brody Neuenschwander, en in aanwezigheid van de gidsen die de bezoekers door het Engels Klooster en het Karmelietenklooster zullen leiden.

“De quatrefoil (klavertje vier) is een motief dat in de middeleeuwen heel frequent werd gebruikt in de architectuur, in glas-in-lood, in het verluchten van boeken en in andere kunstvormen”, zegt Brody Neuenschwander. Zijn ontwerp bestaat uit vier cirkels die elkaar overlappen en samen een gelobd kruis vormen. “Dit kan zowel naar de kruisdood van Christus als naar de vier evangelisten verwijzen. Maar het kan ook beschouwd worden als een referentie naar de goddelijke geometrie die aan de basis ligt van het universum. Daarom is de quatrefoil zowel een symbool van de hemel als van de aarde.” De stijl van de letters in het logo van ‘Sacred Books’ is gebaseerd “op een samensmelting van klassieke en vroegmiddeleeuwse kalligrafische stijlen.” De klimop, ook een veel voorkomend motief in de middeleeuwse kunst, staat voor “eeuwige vernieuwing”. “Klimop is een plant die met onblusbare energie uit de grond ontspruit, op oude muren gedijt en het hele jaar door groen blijft…”

 

‘Sacred Books | Secret Libraries’ is een hefboomproject van Toerisme Vlaanderen en opent op 20 02 2020 het Engels Klooster en het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten voor bezoekers.

Zeventig gemotiveerde kandidaat-gidsen gingen in op de uitnodiging om deel te nemen aan een opleiding die inzoomde op de eigenheid van het project: enerzijds de spiritualiteit van de bewoners, anderzijds de boeken en de kloosterbibliotheken. De voorbereiding van de gidsen gaat in de komende tijd verder en besteedt ook aandacht aan toegankelijkheid en familievriendelijkheid.

 

Vanaf 20 02 2020 maakt ‘Sacred Books | Secret Libraries’ toegankelijk wat tot nu verborgen en geheim bleef. De geleide bezoeken zullen plaatsvinden in beide kloosters op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag – telkens om 10 uur, 14 uur en 15 uur. Een bezoek, onder leiding van een gids, duurt een uur en eindigt in de voormiddag met een ontmoeting met een religieuze. Reservaties zijn mogelijk zijn vanaf 20 01 2020.

‘Sacred Books | Secret Libraries’ is een pioniersproject dat een voortrekkersrol opneemt in het debat over de betekenis van religieus erfgoed en over de omgang met religieus erfgoed. 

©Maitrise