Steun het project Sacred Books | Secret Libraries

U wil ons project steunen? 

Wij zoeken een kring van novicen

die ons willen helpen om onze doelstellingen te realiseren.

   

We hopen 200 keer 200 euro te werven.

   

Wilt u onze kring vervoegen?

Dat kan door ‘Sacred Books | Secret Libraries’ te steunen

met een gift via overschrijving op de projectrekening

Herita vzw Sacred Books

IBAN: BE 91 7490 1820 6376

BIC: KREDBEBB

   

Dankzij de projectrekening van Herita

ontvangen donateurs een fiscaal attest voor hun gift.

Sacred Books | Secret Libraries’ is een nieuw en uniek initiatief dat religieus erfgoed levend houdt:

·  Sacred Books vertrekt van de religieuzen zelf en reikt de religieuze gemeenschappen een toekomstperspectief aan

·  Sacred Books legt het accent op het spirituele erfgoed van de kloosterlingen

·  Sacred Books hecht veel belang aan stilteverdieping en authenticiteit

·  Sacred Books wil ook het materiële en immateriële erfgoed van de religieuzen ontsluiten en versterken

·  Sacred Books neemt een voortrekkersrol op in de aanpak van de problematiek rond religieus erfgoed.

        

‘Sacred Books | Secret Libraries’ werd reeds geselecteerd als hefboomproject voor subsidiëring via Toerisme Vlaanderen.