OPENDEURDAG GENTSE KARMELIETEN SUCCESVOL — 25/06/2022

Met meer dan vijftienhonderd bezoekers kijken de Karmelieten aan de Burgstraat in Gent terug op een geslaagde Opendeurdag, die op zaterdag 25 juni gehouden werd. “Vooral de enorme diversiteit van de mensen die over de vloer kwamen, heeft mij verrast”, zegt pater Paul De Bois, provinciaal overste van de Vlaamse Karmel. “Er was ook zeer veel jong volk; gezinnen met kleine kinderen en vriendenclubs van twintigers en dertigers. Hun bezoek bleef meestal niet beperkt tot een sprintje door het klooster. Zij genoten daarnaast van een drankje en hapje in de tuin. Dat gaf de dag een feestelijke sfeer van ontmoeting.” 

 

Nieuwsgierigheid was voor veel bezoekers de belangrijkste reden om de stap over de drempel te wagen. Alhoewel de Karmelieten bij veel Gentenaren bekend zijn vanwege de markante kloosterkerk aan de Burgstraat, blijft wat er achter de muren schuilgaat voor velen een mysterie. De Opendeurdag bood de mogelijkheid om eens een kijkje te komen nemen. Vooral de imposante kloostertuin – een oase van groen, rust en stilte in het hart van de drukke stad – maakte indruk. “Ik kom iedere dag op de fiets door de Burgstraat, en dus langs het klooster, maar wist niet dat het hier zo prachtig was”, aldus een bezoekster. 

 

Rondleidingen

Naast een eigen wandeling konden bezoekers deelnemen aan een rondleiding door professionele gidsen, die in korte tijd volzet was en tot een lange wachtlijst leidde. De Karmelieten hebben daarom besloten om ook tijdens de Gentse Feesten (15-24 juli) rondleidingen aan te bieden. Meer informatie is binnenkort te vinden op de websites van de Karmel in Gent (www.karmelgent.be) en Het Rustpunt (www.hetrustpunt.com). De minicolleges die paters Karmelieten verzorgden over de geschiedenis van de kloosterorde en thema’s uit de spiritualiteit van de Karmel trokken eveneens veel belangstelling. 

 

Dansvoorstelling

De grootste verrassing voor de bezoekers van de Opendeurdag was de dansvoorstelling door het internationale gezelschap De Dutch Don’t Dance Division dat voor het eerst in Gent optrad. Op drie plekken in de tuin voerden de zeven jonge dansers van het gezelschap een solo uit. Bij de tweede voorstelling in de namiddag keken zo’n vierhonderd bezoekers ademloos naar het optreden. De Vlaamse danser Kiran Gezels (20), die opgroeide in Lierde, leek een eigen fanclub van veelal jonge bewonderaars te hebben gemobiliseerd die nu eens een voorstelling in de eigen omgeving konden meemaken. Het weer was zo vriendelijk om mee te werken; enkele minuten nadat de laatste muzieknoten klonken, begon het te regenen.  

 

Religieuze erfgoed

Pater Paul De Bois: “Het succes van deze Opendeurdag laat volgens mij zien dat ook veel Gentenaren die niet wekelijks naar de mis komen, fier zijn op het religieuze erfgoed van hun stad. De geschiedenis van Gent kan niet verteld worden zonder stil te staan bij de kerken en kloosters die daar een grote stempel op hebben gedrukt. Als huidige bewoners van het Karmelklooster weten we ons onderdeel van bijna vier eeuwen geschiedenis. Maar we willen meer zijn dan een site uit het verleden. Juist op momenten als deze Opendeurdag laten we zien dat we een levende gemeenschap zijn en een vriendenband ambiëren met al onze stadsgenoten. Het is mooi dat zoveel mensen van die uitnodiging gebruik hebben gemaakt.”  

 

Foto's: Karmel Gent

FEESTELIJKE RECEPTIE — 13/09/2021

Op 13 september vond in de tuin van het karmelietenklooster een feestelijke receptie plaats voor de gidsen van Sacred Books | Secret Libraries. De gidsen zijn een heel belangrijke schakel in de werking van dit unieke project. Dat verdiende een glaasje en een gebakje. Het werd een hartverwarmende ontmoeting en onderlinge kennismaking! De gemeenschap van de kanunnikessen van het Engels Klooster was aanwezig, samen met enkele karmelieten, van wiens gastvrijheid we volop genoten. Oordeel zelf maar...


Sacred Books | Secret Libraries wil méér dan een organisatie zijn: wij willen mensen samenbrengen, kloosterlingen en bezoekers, gidsen en bezoekers, gidsen onderling, alle mensen met een hart voor het religieuze erfgoed van Brugge. Rond deze rijke erfenis willen wij gemeenschap vormen, een beetje familie met een hart voor elkaar en voor de culturele en religieuze waarde van kloosters, vroeger en nu — en wie weet in de toekomst.

PERSBERICHT – ‘Sacred Books | Secret Libraries’  20/02/2019

Op 20 02 2019 is in het Engels Klooster in Brugge ‘Sacred Books | Secret Libraries’ gelanceerd in aanwezigheid van Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen, en Dirk De fauw, burgemeester van Brugge. 

‘Sacred Books | Secret Libraries’ is een hefboomproject van Toerisme Vlaanderen rond twee bewoonde kloosters in Brugge. De professionele en duurzame toeristische ontsluiting van het Engels Klooster en het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten met onthaal van bezoekers vertrekt van de bewoners en hun spiritualiteit, levenskeuze en levenswijze.

Stilte, authenticiteit en boeken zullen centraal staan in de beleving tijdens de geleide bezoeken die op 20 02 2020 van start gaan, drie per dag, vier dagen per week. Gidsen leiden de bezoeker naar unieke, verborgen en geheime plekken waar stilte en schoonheid overheersen. In het hart van de kloosters maakt hij kennis met de religieuze gemeenschappen die in het spoor van een lange traditie een leven van gebed en beschouwing leiden. De tijdsbeleving van de religieuzen leidt als vanzelf tot vertraging en verdieping. Boeken en kloosterbibliotheken zijn een rode draad in de parcours. Een ontmoeting met een religieuze rondt elk bezoek af.

‘Sacred Books | Secret Libraries’ is een pioniersproject dat een voortrekkersrol opneemt in het debat over de betekenis van religieus erfgoed en over de omgang met religieus erfgoed. ‘Sacred Books | Secret Libraries’ neemt de verantwoordelijkheid op om religieuze sites op een doordachte wijze te herwaarderen en te gebruiken, met respect voor hun eigenheid, hun functie, hun betekenis, hun waarde – steeds in nauwe samenspraak met de religieuzen en beheerders zelf, maar ook met beleidsmakers, met academici en experts, met ondernemers en organisaties en met geëngageerde en betrokken medestanders.

 

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn: “Brugge heeft al veel troeven, maar het internationale publiek is altijd op zoek naar nog meer beleving. Ik zet daarom in op ambitieuze hefboomprojecten die de toeristische ervaring naar een nog hoger niveau tillen. Via Toerisme Vlaanderen investeer ik 321.000 euro in de ontsluiting van twee prachtige kloosters. Zo kunnen bezoekers uit binnen- en buitenland kennismaken met de kunstschatten van het Engels Klooster en het Klooster van de Ongeschoeide Karmelieten.”


Dirk De fauw, burgemeester van Brugge: Zonder een toekomstgerichte visie is het gevaar reëel dat de religieuze gemeenschappen niet langer kunnen blijven voortbestaan en dat hun rijke erfgoed verdwijnt of versnipperd raakt. Daarom is het noodzakelijk om alle informatie en expertise rond het religieus erfgoed te coördineren en een visie en aanpak uit te werken. Een kenniscentrum kan dit onder supervisie van het stadsbestuur realiseren.”

©Maitrise


De persconferentie voor de lancering vond plaats op 20 02 2019 in het Engels Klooster te Brugge

in aanwezigheid van Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen, 

en Dirk De fauw, burgemeester van Brugge. Ook schepen Franky Demon en schepen Nico Blontrock waren aanwezig.


©Maitrise

PERSBERICHT – ‘Sacred Books | Secret Libraries’  16/12/2019

In de karmelietenkerk te Brugge is het logo van ‘Sacred Books | Secret Libraries’ gepresenteerd door de ontwerper, kalligraaf en kunstenaar Brody Neuenschwander, en in aanwezigheid van de gidsen die de bezoekers door het Engels Klooster en het Karmelietenklooster zullen leiden.

“De quatrefoil (klavertje vier) is een motief dat in de middeleeuwen heel frequent werd gebruikt in de architectuur, in glas-in-lood, in het verluchten van boeken en in andere kunstvormen”, zegt Brody Neuenschwander. Zijn ontwerp bestaat uit vier cirkels die elkaar overlappen en samen een gelobd kruis vormen. “Dit kan zowel naar de kruisdood van Christus als naar de vier evangelisten verwijzen. Maar het kan ook beschouwd worden als een referentie naar de goddelijke geometrie die aan de basis ligt van het universum. Daarom is de quatrefoil zowel een symbool van de hemel als van de aarde.” De stijl van de letters in het logo van ‘Sacred Books’ is gebaseerd “op een samensmelting van klassieke en vroegmiddeleeuwse kalligrafische stijlen.” De klimop, ook een veel voorkomend motief in de middeleeuwse kunst, staat voor “eeuwige vernieuwing”. “Klimop is een plant die met onblusbare energie uit de grond ontspruit, op oude muren gedijt en het hele jaar door groen blijft…”

 

‘Sacred Books | Secret Libraries’ is een hefboomproject van Toerisme Vlaanderen en opent op 20 02 2020 het Engels Klooster en het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten voor bezoekers.

Zeventig gemotiveerde kandidaat-gidsen gingen in op de uitnodiging om deel te nemen aan een opleiding die inzoomde op de eigenheid van het project: enerzijds de spiritualiteit van de bewoners, anderzijds de boeken en de kloosterbibliotheken. De voorbereiding van de gidsen gaat in de komende tijd verder en besteedt ook aandacht aan toegankelijkheid en familievriendelijkheid.

 

Vanaf 20 02 2020 maakt ‘Sacred Books | Secret Libraries’ toegankelijk wat tot nu verborgen en geheim bleef. De geleide bezoeken zullen plaatsvinden in beide kloosters op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag – telkens om 10 uur, 14 uur en 15 uur. Een bezoek, onder leiding van een gids, duurt een uur en eindigt in de voormiddag met een ontmoeting met een religieuze. Reservaties zijn mogelijk zijn vanaf 20 01 2020.

‘Sacred Books | Secret Libraries’ is een pioniersproject dat een voortrekkersrol opneemt in het debat over de betekenis van religieus erfgoed en over de omgang met religieus erfgoed. 

©Maitrise