Toekomstperspectief voor kloosters

Sacred Books | Secret Libraries’ wil verschillende religieuze sites met elkaar verbinden en op die manier een netwerk van spiritueel erfgoed uitbouwen. Vanuit het Engels Klooster en het karmelietenklooster wordt de bezoeker op pad gestuurd naar andere plaatsen van geloof en spiritualiteit en andere vormen van religieus leven in Brugge en de ruime omgeving. Daarnaast is het de bedoeling om in de toekomst andere sites met religieus erfgoed te integreren in het project en op die manier het aanbod voor de bezoeker te verruimen.

 

Het model van ‘Sacred Books | Secret Libraries’ doet meer dan het religieuze erfgoed op een professionele manier ontsluiten, bewaren en versterken: het speelt in op de behoefte van heel wat kloosters en andere sites met religieus erfgoed aan een toekomstperspectief en het zorgt voor een win-winsituatie tussen religieus erfgoed, de religieuzen en de bezoekers. Hieruit mag nogmaals de duurzaamheid van het project blijken: ‘Sacred Books | Secret Libraries’ is de start van een duurzame onderneming. Het project beoogt ook een duurzame toeristische ontwikkeling buiten het traditionele toeristische circuit.

Businessplan genereert middelen

‘Sacred Books | Secret Libraries’ staat de religieuzen bij om toegankelijk te maken wat nu nauwelijks of niet toegankelijk is en wil voorkomen dat het spirituele en andere erfgoed van de religieuzen samen met de laatste religieuze verdwijnt.

 

Er wordt een specifiek businessmodel uitgewerkt dat enerzijds een professionele en duurzame ontsluiting van de kloosters en onthaal van de bezoekers verzekert en anderzijds middelen genereert die de religieuzen in staat stellen om zich te concentreren op hun religieus leven, om dat leven voort te zetten in hun huidige omgeving en om hun erfgoed in situ in stand te houden. Op die manier wordt het religieuze karakter van de sites niet alleen bewaard en ontsloten maar ook versterkt.

 

Dit project wordt samen met de religieuzen ontwikkeld. Het sacrale en contemplatieve karakter van de sites en van de levende gemeenschappen is een grote troef. De waardenbeleving van de religieuzen en hun sociale inzet verklaren de bewuste keuze van de religieuzen voor passende en gepaste economische activiteiten in de toeristisch-recreatieve sector, voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en voor sociale economie.

‘Sacred Books | Secret Libraries’ wil uitgroeien tot een voorbeeld voor de aanpak van de problematiek rond religieus erfgoedhet is de bedoeling om de rol van het religieus erfgoed in het maatschappelijk debat te herdefiniëren en vanuit deze sites een voortrekkersrol in dat debat op te nemen.


‘Secret Books | Secret Libraries’ wordt een ‘best practice’: het project waar anderen inspiratie komen opdoen. Want een initiatief dat vergelijkbaar is met ‘Sacred Books | Secret Libraries’ is er niet: dit project is volstrekt uniek.

        

Doenja Van Belleghem