Persbericht: Sacred Books | Secret Libraries organiseert opleiding voor gidsen

23.08.19 07:50:03 By Sacred Books

Op 20 februari 2020 gaan in het Engels Klooster en het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten te Brugge geleide bezoeken van start. In september leidt ‘Sacred Books’ gedreven gidsen op voor deze bezoeken in door religieuzen bewoonde kloosters. 

“De gidsen zullen kleine groepjes bezoekers begeleiden langs een belevingsparcours doorheen de kloosters”, zegt initiatiefnemer en projectcoördinator Doenja Van Belleghem. “Boeken en bibliotheken vormen de rode draad doorheen het bezoek. De opleiding biedt alle geïnteresseerden de kans het spirituele erfgoed van de religieuzen te leren kennen, het te helpen bewaren en het zichtbaar te maken.” De opleiding focust op de eigenheid van het hefboomproject dat gesteund wordt door Toerisme Vlaanderen. “Gemotiveerde kandidaat-gidsen melden zich aan, volgen de opleiding van vier namiddagen en schakelen zich dan in voor de geleide bezoeken.” Voor de ontwikkeling van het project is Sacred Books Bruges vzw opgericht. Deze organisatie heeft tot doel het spirituele erfgoed van religieuzen te bewaren en zichtbaar te maken, religieuze gemeenschappen een toekomstperspectief aan te reiken en het bedreigde en besloten materiële en immateriële erfgoed van religieuzen zuurstof te geven. “Het aanspreken van nieuwe, lokale vrijwilligers is van groot belang”, weet Aäron Blomme, voorzitter van Sacred Books Bruges vzw. “De ontsluiting van de sites gebeurt in volle samenspraak met de bewoners-eigenaars. De eigenheid en de waarden van de betrokken congregaties dienen daarbij als leidraad. Op die manier kunnen we het toeristisch potentieel van de religieuze sites, de erfgoedwaarde en de verhalen maximaal valoriseren.” ‘Sacred Books’ is pioniersproject en voortrekker. “We zijn reeds een bekend aanspreekpunt, bouwen onze expertise verder op en werken aan de realisatie van een kenniscentrum rond religieus erfgoed”, zegt Doenja Van Belleghem. “Van in de VS tot Rusland wordt Sacred Books nu al gezien als een culturele ambassadeur voor Brugge en Vlaanderen”, besluit de voorzitter, die in oktober ook in Canada gaat spreken over cultuur als katalysator voor duurzame verandering. 


De opleiding bestaat uit vier namiddagen.

Programma: 

* donderdag 19 september, van 14.30 uur tot 17 uur in het Engels Klooster: Sacred Books | Secret Libraries (Doenja Van Belleghem) - historisch kader en Brugge als kloosterstad (Noël Geirnaert, ere-archivaris Stad Brugge). 

* vrijdag 20 september, van 14.30 uur tot 17 uur: het Engels Klooster en de beleving van de spiritualiteit vandaag (zuster Mary Aline) - rondgang Engels Klooster (Doenja Van Belleghem en zuster Mary Aline). 

* donderdag 26 september, van 14 tot 17 uur: het boek en kloosterbibliotheken (Ludo Vandamme, wetenschappelijk medewerker Openbare Bibliotheek Brugge). 

* vrijdag 27 september, van 14.30 uur tot 17 uur in het Karmelietenklooster: het karmelietenklooster en de beleving van de spiritualiteit vandaag (pater Carlos) - rondgang karmelietenklooster (Doenja Van Belleghem en pater Carlos). 


Info en inschrijvingen bij Doenja Van Belleghem, projectcoördinator: telefoon 0474 95 13 30 en e-mail doenja.vanbelleghem@gmail.com

Sacred Books