PERSBERICHT – ‘Sacred Books | Secret Libraries’ – 20 02 2019

07.02.20 14:30:42 By Sacred Books

Op 20/02/2019 is in het Engels Klooster in Brugge ‘Sacred Books | Secret Libraries’ gelanceerd in aanwezigheid van Peter De Wilde, administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen, en Dirk De fauw, burgemeester van Brugge. 

‘Sacred Books | Secret Libraries’ is een hefboomproject van Toerisme Vlaanderen rond twee bewoonde kloosters in Brugge. De professionele en duurzame toeristische ontsluiting van het Engels Klooster en het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten met onthaal van bezoekers vertrekt van de bewoners en hun spiritualiteit, levenskeuze en levenswijze.

Stilte, authenticiteit en boeken zullen centraal staan in de beleving tijdens de geleide bezoeken die op 20 02 2020 van start gaan, drie per dag, vier dagen per week. Gidsen leiden de bezoeker naar unieke, verborgen en geheime plekken waar stilte en schoonheid overheersen. In het hart van de kloosters maakt hij kennis met de religieuze gemeenschappen die in het spoor van een lange traditie een leven van gebed en beschouwing leiden. De tijdsbeleving van de religieuzen leidt als vanzelf tot vertraging en verdieping. Boeken en kloosterbibliotheken zijn een rode draad in de parcours. Een ontmoeting met een religieuze rondt elk bezoek af.

‘Sacred Books | Secret Libraries’ is een pioniersproject dat een voortrekkersrol opneemt in het debat over de betekenis van religieus erfgoed en over de omgang met religieus erfgoed. ‘Sacred Books | Secret Libraries’ neemt de verantwoordelijkheid op om religieuze sites op een doordachte wijze te herwaarderen en te gebruiken, met respect voor hun eigenheid, hun functie, hun betekenis, hun waarde – steeds in nauwe samenspraak met de religieuzen en beheerders zelf, maar ook met beleidsmakers, met academici en experts, met ondernemers en organisaties en met geëngageerde en betrokken medestanders.

 

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn: “Brugge heeft al veel troeven, maar het internationale publiek is altijd op zoek naar nog meer beleving. Ik zet daarom in op ambitieuze hefboomprojecten die de toeristische ervaring naar een nog hoger niveau tillen. Via Toerisme Vlaanderen investeer ik 321.000 euro in de ontsluiting van twee prachtige kloosters. Zo kunnen bezoekers uit binnen- en buitenland kennismaken met de kunstschatten van het Engels Klooster en het Klooster van de Ongeschoeide Karmelieten.”

Dirk De fauw, burgemeester van Brugge: Zonder een toekomstgerichte visie is het gevaar reëel dat de religieuze gemeenschappen niet langer kunnen blijven voortbestaan en dat hun rijke erfgoed verdwijnt of versnipperd raakt. Daarom is het noodzakelijk om alle informatie en expertise rond het religieus erfgoed te coördineren en een visie en aanpak uit te werken. Een kenniscentrum kan dit onder supervisie van het stadsbestuur realiseren.”

Sacred Books